Nederland

  • Nederlands

EZproxy downloaden

Om EZproxy te testen of te gebruiken hebt u de EZproxy software en een toegangscode nodig. U kunt de software hier downloaden. Neem contact op met ezproxy@oclc.org om een tijdelijke toegangscode (license key) aan te vragen voor een kosteloze proefperiode van 30 dagen. Bestel EZproxy om een licentie met permanente toegangscode te verkrijgen.

Platform Instructies Downloaden
Linux Installeer of Update ezproxy-linux.bin
Solaris 8/9/10 (SPARC) Installeer of Update ezproxy-sol8-sparc.bin
Solaris 10 (x86) Installeer of Update ezproxy-sol10-x86.bin
Windows Installeer of Update ezproxy-win32.exe
Software met Athens-ondersteuning
Linux (Athens-ondersteuning) Installeer of Update ezproxy-athens-linux.bin
Solaris 8/9/10 (SPARC) (Athens-ondersteuning) Installeer of Update ezproxy-athens-sol8-sparc.bin
Solaris 10 (x86) (Athens-ondersteuning) Niet van toepassing Niet van toepassing
Windows (Athens-ondersteuning) Installeer of Update ezproxy-athens-win32.exe

Wij zijn een samenwerkingsverband van bibliotheken over de hele wereld, dat sinds 1967 eigendom is van, bestuurd en onderhouden wordt door onze leden. Ons publieke doel is een toezegging aan elkaar—samen zorgen voor betere toegang tot de informatie in bibliotheken wereldwijd en manieren vinden om de kosten voor bibliotheken te reduceren door middel van samenwerking.