Nederland

  • Nederlands
emearc_smaller

Break-out sessies


Maandag 24 februari

Break-out sessie 1

A: Passionate Communication and Modern Library Marketing: Community Options to Reach New and Current Users

Gespreksleiders: Norbert Weinberger en Elisabeth Denk
Sprekers: Barbara Lison en Ton van Vlimmeren

Hoe kunnen openbare bibliotheken een campagne met groot bereik opzetten om (potentiële) bibliotheekgebruikers te bereiken? Wat willen zij en hoe willen zij worden aangesproken? Hoe kan de bibliotheekgemeenschap erbij worden betrokken om individuele openbare bibliotheken te helpen?

Op basis van de Amerikaanse campagne “Geek the Library” voeren bibliotheekinstellingen momenteel een pilottest uit in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland met “BiblioFreak” en in Nederland met "Geek de Bibliotheek". Tijdens deze break-out sessie worden de uitkomsten en ervaringen die uit deze pilot naar voren zijn gekomen met u gedeeld.

B: Growing WorldCat: What the Global Community Wants

Gespreksleider: Ted Fons
Sprekers: Jos Damen en Susan Murray

Het meest vruchtbare voorbeeld van bibliotheeksamenwerking wereldwijd is de ontwikkeling van ’s werelds grootste verzameling bibliotheekdata, WorldCat. Tijdens deze sessie wordt de toekomstige ontwikkeling van WorldCat verkend en wordt er gekeken naar de constante inspanningen om de internationale content en collectiesoorten meer divers te maken. De nadruk ligt hierbij op hoe de groei in wereldwijde bronnen ondersteunend kan zijn voor de werkprocessen van bibliotheken en hoe bibliotheken de kosten van hun metadatabeheer, leenverkeer en discovery-diensten kunnen beheersen.

C: OCLC WorldShare Management Services – Update

Gespreksleider: Axel Kaschte
Sprekers: Emma Sansby en Pierre Malan

Het is goed te zien dat WorldShare Management Services wereldwijd steeds beter voet aan vaste grond begint te krijgen. Het doel van deze sessie is een voortgangsrapport te bieden van de implementatie, specifiek bij wetenschappelijke bibliotheken en binnen de EMEA-regio. Axel Kaschte, Porduct Strategy Director bij OCLC, vertelt over de laatste ontwikkelingen. Daarnaast presenteert Bishop Grosseteste University in het Verenigd Koninkrijk over hun ervaringen met WMS tot nu toe en geeft onze distributeur Sabinet een update over de implementatie in Zuid-Afrika. Iedereen is van harte welkom bij deze sessie en vragen maken de sessie levendig en interactief.

D: Linked Data Exposed

Gespreksleider: Richard Wallis

Wilt u meer weten over linked data? Hoe geeft WorldCat deze data bloot? Welke plek heeft het in de onderliggende wereldwijde kennisgrafiek? En hoe kan het bibliotheken helpen om gebruikers naar hun materialen te leiden? Richard Wallis, OCLC Technology Evangelist en voorzitter van de W3C Schema Bib Extend Community, verkent het begrip linked data aan de hand van de grondbeginselen tot de manier waarop het onze toekomst bepaalt. Interactieve sessie met ruimte voor vragen over dit onderwerp.

E: We Built a Community!

Gespreksleider: Fiona Leslie
Sprekers: Stephanie Diakité, Dr. Buhle Mbambo-Thata, Naomi House

Het concept 'gemeenschap' is gebaseerd op hoe mensen een gezamenlijk belang hebben om onderling van elkaar te profiteren. Een gemeenschap moet meerwaarde creëren voor de deelnemers, anders is er geen kans van slagen. In de wereld van bibliotheken, schaarse middelen en in een geest van samen delen, biedt het bouwen van een gemeenschap een geloofwaardige manier voor het oplossen van problemen en om publieke doelstellingen vooruit te helpen. Tijdens deze sessie worden een aantal realistische voorbeelden verkend van binnen de bibliotheekwereld gebouwde gemeenschappen.

Eerst vertelt Stephanie Diakité over T160K (Timbuktu Manuscripts Knowlege for Peace Initative), dat via een crowd-sourcing campagne van 'Indiegogo' hulp vroeg aan de wereldwijde gemeenschap.

Dr. Mbambo-Thata spreekt daarna in haar rol als Library Director van UNISA over de unieke samenwerking die zij hebben met openbare bibliotheken, voornamelijk in Tshwane. Dit samenwerkingsverband helpt niet alleen studenten in en om Tshwane, maar biedt hen ook professionele hulp bij hun carrière. Dat beide partijen profiteren van de samenwerking is essentieel voor het welslagen van iedere gemeenschappelijke activiteit.

F: OCLC Research – Innovation through Cooperation

Gespreksleider en spreker: Titia van der Werf

Hoe werkt innovatie binnen de context van OCLC? Titia van der Werf licht het innovatieproces toe aan de hand van verschillende voorbeelden om te tonen hoe innovatie bij OCLC hand in hand gaat met research en partnerships. Deze voorbeelden zijn tevens tekenend voor de innovatiegebieden waarin bibliotheken momenteel zwaar investeren.

Tijdens deze sessie wordt getoond dat innovatie samenwerking vereist die verder gaat dan de grenzen van de eigen organisatie, evenals intensieve interactie tussen de verschillende spelers in de keten (financiers, universiteiten, serviceproviders, IT-industrie, etc).

G: WorldShare Interlibrary Loan – Moving on with Fulfillment

Gespreksleider: Katie Birch
Sprekers: Poul Erlandsen, Jenny Raubenheimer, Katie Birch

In mei 2014 wordt WorldCat Resource Sharing volledig vervangen door OCLC WorldShare Interbibliothecair Lenen. Bij deze service worden werkprocessen samengevoegd die nu in losse systemen worden beheerd en nieuwe functionaliteiten om interbibliothecaire leenaanvragen sneller te vervullen, terwijl het de bibliotheekmedewerkers en -gebruikers minder tijd kost. De migratie van WorldCat Resource Sharing naar WorldShare IBL transformeert het traditionele interbibliothecair lenen in een veel bredere leveringsdienst met bijbehorende werkprocessen voor het vervullen van leenaanvragen, aan de hand van de wensen van de gebruikers en van het eigen beleid. Kom naar deze sessie om te profiteren van de voordelen van de verbeteringen aan IBL en verbeterde werkprocessen.

Poul Erlandsen (Head of Department Kongelige Biblioteket Denmark), Jenny Raubenheimer (Director of Information Resources Distribution, UNISA) en Katie Birch (Portfolio Director, Delivery Services, OCLC) bespreken hoe de traditionele Interbibliothecaire Leenservice nu verandert in een snelle, op aanvraag gebaseerde dienst die tegemoet komt aan de wensen van uw eindgebruikers.

H: WorldShare Platform and APIs

Gespreksleider: Roger Grossmann
Spreker: Cornelius Parkin

OCLC’s WorldShare Platform biedt flexibel toegang voor iedereen tot bibliotheekdata door middel van Application Programming Interfaces of API's. Bibliotheken maken gebruik van het Platform om werkprocessen voor bibliotheekbeheer te stroomlijnen en de dienstverlening te verbeteren en partners om contact te maken met het WorldShare Network om nieuwe producten te bieden aan bibliotheken en eindgebruikers. Tijdens deze sessie wordt er getoond hoe bibliotheken en partners profiteren van OCLC's WorldShare Platform services. In feite is het WorldShare Platform een onderling verbonden, wereldwijde internetstructuur die gebruikmaakt van collectieve datacollecties en WorldShare Management applicatiedata en -processen. Tijdens deze sessie wordt er in grote lijnen ingegaan op de WorldShare Platform architectuur en de toegepaste technologieën.

Dinsdag 25 februari

Break-out sessie 3

I: Jay Jordan IFLA/OCLC Early Career Development Fellowship Program

Gespreksleider: George Needham
Sprekers: Sarah Kaddu en Cyrill Walters

Informatieve sessie over het Jay Jordan IFLA/OCLC Early Career Development Fellowship Program en welke stimulansen er nodig zijn om meer aanmeldingen voor het programma te krijgen. Twee voormalige Fellows, Sarah Kaddu en Cyrill Walters, vertellen over hun ervaringen en wat dit heeft betekend voor hun carrière.

J: OCLC Research – Innovation through Cooperation

Gespreksleider en spreker: Titia van der Werf

Hoe werkt innovatie binnen de context van OCLC? Titia van der Werf licht het innovatieproces toe aan de hand van verschillende voorbeelden om te tonen hoe innovatie bij OCLC hand in hand gaat met research en partnerships. Deze voorbeelden zijn tevens tekenend voor de innovatiegebieden waarin bibliotheken momenteel zwaar investeren.

Tijdens deze sessie wordt getoond dat innovatie samenwerking vereist die verder gaat dan de grenzen van de eigen organisatie, evenals intensieve interactie tussen de verschillende spelers in de keten (financiers, universiteiten, serviceproviders, IT-industrie, etc).

K: Library Consortia in EMEA

Gespreksleider: Dénelise L’Ecluse
Sprekers: Bas Savenije, Laila Vahed, Jeff Gima

Er heerst een sterke coöperatieve geest in Europa, het Midden-Oosten en Afrika en dan vooral binnen de bibliotheekgemeenschap. Vaak leidt het tot betere resultaten als de vele uitdagingen binnen deze branche worden aangepakt door georganiseerde consortia. Tijdens deze sessie wordt dan ook ingegaan op het belang van deze consortia op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Er wordt gekeken hoe bibliotheekconsortia zich ontwikkelen om de nieuwe uitdagingen in hun omgeving aan te pakken en welke samenwerkingsmodellen met OCLC zij verwachten.

L: OCLC WorldShare Management Services – Update

Gespreksleider: Axel Kaschte
Sprekers: Emma Sansby en Pierre Malan

Het is goed te zien dat WorldShare Management Services wereldwijd steeds beter voet aan vaste grond begint te krijgen. Het doel van deze sessie is een voortgangsrapport te bieden van de implementatie, specifiek bij wetenschappelijke bibliotheken en binnen de EMEA-regio. Axel Kaschte, Porduct Strategy Director bij OCLC, vertelt over de laatste ontwikkelingen. Daarnaast presenteert Bishop Grosseteste University in het Verenigd Koninkrijk over hun ervaringen met WMS tot nu toe en geeft onze distributeur Sabinet een update over de implementatie in Zuid-Afrika. Iedereen is van harte welkom bij deze sessie en vragen maken de sessie levendig en interactief.

M: Innovation and Change Management in Libraries

Gespreksleider: Hanita van der Meulen
Spreker: Jacques Malschaert
en Fiona Parsons

“You need to change to stay the same” (U moet veranderen om hetzelfde te blijven)

Bibliotheken moeten zichzelf opnieuw uitvinden om te blijven voldoen aan de veranderende verwachtingen van hun gebruikers. Tijdens deze sessie wordt er aan de hand van casestudy's gekeken naar hoe instellingen zichzelf herdefiniëren. Jacques Malschaert vertelt hoe openbare bibliotheken in Nederland in zijn ogen zijn georganiseerd en hoe zij hebben ingespeeld op de veranderingen die rondom hen plaatsvinden. Fiona Parsons gaat in op hoe de University of Wolverhampton besloot over te stappen op een oplossing in de cloud voor hun ILS-systeem, evenals de uitdagingen, voordelen en organisatorische impact hiervan.

Wij zijn een samenwerkingsverband van bibliotheken over de hele wereld, dat sinds 1967 eigendom is van, bestuurd en onderhouden wordt door onze leden. Ons publieke doel is een toezegging aan elkaar—samen zorgen voor betere toegang tot de informatie in bibliotheken wereldwijd en manieren vinden om de kosten voor bibliotheken te reduceren door middel van samenwerking.