Nederland

  • Nederlands
emearc2014_nl

Plenaire sessies


Maandag 24 februari

Plenaire sessie - deel 1: Working Collaboratively - challenges for the global library community

Voorzitter: Anja Smit, bibliothecaris Universiteit Utrecht

Wat maakt dat samenwerkingsverbanden en gemeenschappen goede modellen zijn voor innovatie en creativiteit? Tijdens deze sessie wordt verkend welke uitdagingen uit de 21e eeuw zich lenen voor een collectieve aanpak.


Samenvatting

The Frugal Innovator - solutions for the 21st century

Charles Leadbeater, onafhankelijk strategisch adviseur op het gebied van innovatie

We hebben tegenwoordig in de wereld te maken met ongekende uitdagingen op innovatiegebied: een glansloze en doffe groei in ontwikkelde landen en een explosieve vraag naar innovatie voor armere consumenten in ontwikkelingslanden. Hulpbronnen, met name water en energie, zijn steeds minder voorradig, deels vanwege klimaatveranderingen. Charles Leadbeater bepleit een nieuwe aanpak van innovatie om deze uitdagingen de baas te kunnen blijven. Een sobere aanpak die ons helpt succesvoller te leven door zuinig om te gaan met deze hulpbronnen. Leadbeater zet de ideeën in zijn nieuwe boek The Frugal Innovator uiteen, kijkt naar de kenmerken van innovaties die oplossingen bieden voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Deze dienen sober, eenvoudig, sociaal en schoon te zijn. Hulpbronnen dienen waar mogelijk te worden hergebruikt en gerecycled door bewezen technologieën aan te passen en gezamenlijk gedeelde oplossingen te leveren. Leadbeater zal kijken naar de toekomst van bibliotheken en kennisdeling in de context van deze uitdagingen en de behoefte aan spaarzame innovatie en bepleiten dat veel van de principes van bibliotheken (eenvoudig, open, gezamenlijk gebruik van gerecycled materiaal) in de komende jaren nog belangrijker zal worden.


Samenvatting

Meeting the innovation challenge... cooperatively

Skip Prichard, president en CEO van OCLC

Het OCLC samenwerkingsverband is al sinds zijn oprichting ruim 40 jaar geleden een model voor spaarzaam innoveren. Door samenwerking hebben bibliotheekmedewerkers op een kostenbesparende en efficiënte manier 's werelds grootste database met holdings van cultureel erfgoed gebouwd. Dat zijn mooie wapenfeiten uit het verleden, maar hoe zit het met de toekomst? Skip Prichard zal binnen de context van Leadbeater naar OCLC kijken: wat kunnen we vanuit coöperatief oogpunt nog meer doen als bibliotheekgemeenschap om onze dienstverlening te verbeteren? Wat is de rol van OCLC bij het creëren van nog meer effectiviteit in het stimuleren van toegang tot informatie in de wereld? Gezien de complexiteit van de omgevingen waarin wij werken, vragen we ons af hoe we kunnen samenwerken om sobere, eenvoudige en sociale instrumenten te kunnen creëren die onze gebruikers in staat stellen om succesvol te zijn bij hun activiteiten. Skip Prichard gelooft dat de bibliotheekgemeenschap er klaar voor is en staat te trappelen om deze uitdaging op het gebied van innovatie aan te gaan.

Plenaire sessie - deel 2: South African Libraries Spotlight

Voorzitter: Ellen Tise, Senior Director Library and Information Services, Stellenbosch University

EMEA Regional Council heeft Zuid-Afrikaanse bibliotheekmedewerkers uitgenodigd om voorstellen in te dienen voor een flitspraatje rond het thema: "Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder". Dit wordt geschetst aan de hand van projecten in de Zuid-Afrikaanse bibliotheekgemeenschap die een praktische afspiegeling vormen van dit idee. De presentatie met de meeste stemmen van het publiek ontvangt een prijs.

Samenvatting

John Tsebe: The Role of National Libraries in Collaboration: National, Regional and Global Perspective

Het belang van samenwerking en partnerships wordt gepresenteed vanuit het perspectief van nationale bibliotheken. Daarnaast krijgt u een overzicht van regionale, nationale en wereldwijde initiatieven. Nationale bibliotheken spelen in eigen land een belangrijke rol bij de relaties tussen bibliotheekprofessionals en het vak. In deze presentatie wordt ingegaan op een partnershipmodel voor nationale bibliotheken binnen een wereldwijd samenwerkingsverband.  

Dinsdag 25 februari

Plenaire sessie - deel 3: Library Community in Action 

Voorzitter: Bert Looper, directeur Tresoar

Twee reële, maar zeer diverse voorbeelden van 'library community in action' komen aan bod. Eerst wordt er ingegaan op de uitdagingen van innovatie, de vindbaarheid van bibliotheken voor gebruikers die zich op internet bevinden en dat zij zich met waardevolle collecties blijven verbinden. Daarna op de uitdaging van het beschermen en conserveren van cultureel erfgoed door bibliotheekpersoneel uit Mali dat zich na een burgeroorlog mobiliseerde om  unieke manuscripten veilig te stellen zodat deze niet vernietigd zouden worden.


Samenvattingen

Ted Fons en Richard Wallis: Collective Impact and the Power of Shared Data

Omdat informatie dankzij internet overal en direct vindbaar is, verwachten gebruikers materialen online te vinden. Bibliotheken moeten hun data samenvoegen om relevanter te worden op internet. Het is niet langer genoeg als collecties alleen in een online catalogus staan. Bibliotheekdata dienen in het hele internet verweven te worden. Door de nieuwste ideeën en technologieën toe te passen worden gezamenlijk gedeelde bibliotheekdata hapklaar gemaakt voor de eigen internetdiensten. Tegelijk moeten bibliotheken nadenken over het model van gezamenlijk catalogiseren — om over te stappen van recordbeheer naar het beheren van hele catalogi die internetklaar zijn.


Stephanie Diakité: The story of the Timbuktu Archives

In 2012 belandde Mali in een sociopolitieke en culturele crisis die resulteerde in de annexatie van de noordelijke regio's van Timboektoe. Om de honderdduizenden manuscripten van Timboektoe veilig te stellen, zetten Stephanie Diakité en Abdel Kader Haidara, president van SAVAMA DCI, een omvangrijke geheime operatie op. Stephanie vertelt het aangrijpende verhaal hoe de ruim 300.000 manuscripten in een periode van sociopolitieke onrust en oorlog veilig werden ondergebracht. Hiertoe richtten zij T160K (voor: wetenschap van de bibliotheken van Timboektoe in ballingschap) op om de manuscripten zorgvuldig te bewaren tot ze weer veilig naar Timboektoe terug kunnen. T160K haalde via crowdsourcing voldoende financiering op voor de conserveringswerkzaamheden van de geëvacueerde manuscripten, die te lijden hadden onder de hoge luchtvochtigheid in het zuiden van Mali.

 

 

 

Wij zijn een samenwerkingsverband van bibliotheken over de hele wereld, dat sinds 1967 eigendom is van, bestuurd en onderhouden wordt door onze leden. Ons publieke doel is een toezegging aan elkaar—samen zorgen voor betere toegang tot de informatie in bibliotheken wereldwijd en manieren vinden om de kosten voor bibliotheken te reduceren door middel van samenwerking.