Nederland

  • Nederlands

OCLC EMEA Regional Council

Robert_Moropa

Bericht van Robert Moropa

Welkom op het gedeelte van de website dat speciaal is gereserveerd voor de EMEA Regional Council.

Als wereldwijd samenwerkingsverband tussen bibliotheken, archieven en musea, treedt OCLC op als organisatie zonder winstoogmerk. Het samenwerkingsverband is in handen van zijn leden, hetgeen ook tot uiting komt in de bestuursstructuur.

Deze steunt zwaar op de actieve bijdrage van u als leden. Het eerste niveau van deze structuur bestaat uit de Regional Councils, waar de EMEA-regio (Europa, het Midden-Oosten en Afrika) onderdeel van uitmaakt. Tijdens de Regional Councils komen OCLC leden uit elkaars regio samen. De Regional Councils kiezen afgevaardigden die de jaarvergaderingen van de Global Council bijwonen. De Global Council fungeert als het belangrijkste discussieforum en als communicatieschakel tussen de deelnemende bibliotheken, het Strategic Leadership Team en de Board of Trustees van OCLC. De EMEA-regio kiest 10 afgevaardigden voor de Global Council. Deze afgevaardigden vormen tevens het Executive Committee van de EMEA Regional Council.

Het Executive Committee van de EMEA Regional Council omarmt diversiteit en beschouwt dat als een essentieel onderdeel om de regio bij elkaar te houden. De gemeenschappen en hun culturen binnen de 60 landen van deze regio zijn immers ook heel divers. Diversiteit is ook terug te vinden in de manier waarop bibliotheken, archieven en musea binnen de regio georganiseerd zijn. Deze diversiteit begrijpen is de sleutel tot het identificeren van de prioriteiten van de EMEA-leden met betrekking tot OCLC's diensten en ontwikkelingen ten behoeve van het samenwerkingsverband. Hiertoe hebben we een goed ontwikkeld netwerk nodig en dienen de leden duidelijk met elkaar te communiceren.

Heeft u regionale kwesties of zaken die betrekking hebben op ons wereldwijde samenwerkingsverband? Neemt u dan gerust contact met ons op.

—Robert Moropa, voorzitter EMEA Regional Council

De Regional Council voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEARC) is open voor alle klanten, leden, partners en distributeurs van OCLC die in de regio gevestigd zijn. Leden van OCLC spelen een belangrijke rol binnen EMEARC, omdat zij leden kunnen kiezen voor de EMEARC-commissies evenals de afgevaardigden die de regio in de Global Council gaan vertegenwoordigen.

Binnen EMEARC zijn er twee vaste commissies: de Executive Committee en de Nominating Committee.

De Executive Committee organiseert ten minste één persoonlijke bijeenkomst van EMEARC per jaar. Deze wordt elk jaar in een ander land gehouden. De EMEARC-vergaderingen worden bijgewoond door de president en CEO van OCLC, leden van het OCLC Strategic Leadership Team, EMEA Board of Directors en OCLC Trustees. Het doel hiervan is een forum te bieden waarin kwesties worden besproken die binnen de regio belangrijk zijn evenals thema's op de agenda van Global Council. Maar vooral is de EMEARC een middel voor OCLC om advies in te winnen over de strategische richting, input te krijgen over de ontwikkeling van diensten en informatie te delen over gezamenlijke initiatieven, praktijkervaringen en het nieuwste op het gebied van OCLC research en ontwikkeling.

Bent u aangesloten bij een OCLC lidinstelling en heeft u belangstelling om deel uit te maken van EMEARC-commissies of om te worden afgevaardigd naar de Global Council? Stuur dan een intentieverklaring aan Fiona Leslie, Community Liaison, OCLC EMEA.

Wij zijn een samenwerkingsverband van bibliotheken over de hele wereld, dat sinds 1967 eigendom is van, bestuurd en onderhouden wordt door onze leden. Ons publieke doel is een toezegging aan elkaar—samen zorgen voor betere toegang tot de informatie in bibliotheken wereldwijd en manieren vinden om de kosten voor bibliotheken te reduceren door middel van samenwerking.