Nederland

  • Nederlands

OCLC EMEA Regional Council

erlandsen

Bericht van Poul Erlandsen

Als wereldwijd samenwerkingsverband tussen bibliotheken, archieven en musea, treedt OCLC op als organisatie zonder winstoogmerk. Het samenwerkingsverband is in handen van zijn leden, hetgeen ook tot uiting komt in de bestuurstructuur.

Deze steunt zwaar op de actieve bijdrage van u als leden. Het eerste niveau van deze structuur bestaat uit de Regional Councils, waar de EMEA-regio (Europa, het Midden-Oosten en Afrika) onderdeel van uitmaakt. Tijdens de Regional Councils komen OCLC leden uit elkaars regio samen. De Regional Councils kiezen afgevaardigden die de jaarvergaderingen van Global Council bijwonen. Global Council fungeert als het belangrijkste discussieforum en als communicatieschakel tussen de deelnemende bibliotheken, het Strategic Leadership Team en de Board of Trustees van OCLC. De EMEA-regio kiest 10 afgevaardigden voor Global Council. Deze afgevaardigden vormen tevens het Executive Committee van EMEA Regional Council.

Het Executive Committee van EMEA Regional Council omarmt diversiteit en beschouwt dat als een essentieel onderdeel om de regio bij elkaar te houden. Tenslotte zijn de 60 landen van deze regio ook heel divers. Diversiteit is tevens terug te vinden in de manier waarop de bibliotheken, archieven en musea binnen de regio georganiseerd zijn. Als we dat begrijpen, kunnen we de prioriteiten van de EMEA-leden met betrekking tot OCLC's diensten en ontwikkelingen ten behoeve van het samenwerkingsverband identificeren. Hiertoe hebben we een goed ontwikkeld netwerk nodig en dienen de leden duidelijk met elkaar te communiceren.

Heeft u regionale kwesties of zaken die betrekking hebben op ons wereldwijde samenwerkingsverband? Neemt u dan gerust contact met ons op.

—Poul Erlandsen, voorzitter EMEA Regional Council

De Regional Council voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEARC) is open voor alle klanten, leden, partners en distributeurs van OCLC die in de regio gevestigd zijn. Leden van OCLC spelen een belangrijke rol binnen EMEARC, omdat zij leden kunnen kiezen voor de EMEARC-commissies evenals de afgevaardigden die de regio in Global Council vertegenwoordigen.

Binnen EMEARC zijn er twee vaste commissies: de Executive Committee en de Nominating Committee.

De Executive Committee organiseert ten minste één persoonlijke bijeenkomst van EMEARC per jaar. Deze wordt elk jaar in een ander land gehouden. De EMEARC-vergaderingen worden bijgewoond door de president en CEO van OCLC, leden van het OCLC Strategic Leadership Team, EMEA Board of Directors en OCLC Trustees. Het doel hiervan is een forum te bieden waarin kwesties worden besproken die binnen de regio belangrijk zijn evenals thema's op de agenda van Global Council. Maar vooral is de EMEARC een middel voor OCLC om advies in te winnen over de strategische richting, input te krijgen over de ontwikkeling van diensten en informatie te delen over gezamenlijke initiatieven, praktijkervaringen en het nieuwste op het gebied van OCLC research en ontwikkeling.

Bent u aangesloten bij een OCLC lidinstelling en zou u graag deel willen uitmaken van EMEARC-commissies of worden afgevaardigd naar Global Council? Stuur dan een intentieverklaring aan Julie Seuront, Member Advocate OCLC EMEA.