Nederland

  • Nederlands

Overzicht

Catalogiseren
Als basisdienst voor deelname biedt OCLC het ”ziekenhuispakket”: catalogiseren in het GGC en toegang tot de CCZ catalogus.

Interbibliothecair leenverkeer
Naast de aansluiting op de CCZ is het mogelijk deel te nemen aan het landelijke IBL-verkeer door middel van een NCC/IBL aansluiting.

PiCarta
Speciaal voor de CCZ is er een aanbieding op de portal PiCarta, waarin de NCC en Online Contents (OLC) integraal doorzoekbaar zijn. Met PiCarta, IBL en OLC kunt u leen- of kopieaanvragen doen bij andere Nederlandse bibliotheken.

WorldCat
WorldCat is het wereldwijde equivalent van de Nederlandse GGC. Voor het ontlenen van titels uit WorldCat met gebruik van WinIBW is een aansluiting op WorldCat op tariefbasis verkrijgbaar.

Retrospectief catalogiseren
OCLC wil retrospectief catalogiseren stimuleren en biedt daartoe verlaagde tarieven aan.

Training
Voor nieuwe deelname aan de CCZ zijn de cursussen Zoeken, Ontlenen en Invoeren in het GGC verplicht. Voor het gebruik van NCC/IBL is de cursus NCC Interbibliothecair Leenverkeer sterk aanbevolen. Wij werken samen met Ingressus in Rotterdam, die pakketcursussen voor veel van onze diensten aanbiedt.

Ondersteuning
Binnen de CCZ zijn er instellingen die in eerste instantie vragen van andere bibliotheken beantwoorden. Zo zijn er contactpersonen voor invoerproblemen, thesaurusonderhoud van trefwoorden- en NLM-thesauri en interbibliothecair leenverkeer. Voor technische vragen waar de CCZ geen antwoord op weet, ondersteunt de OCLC Servicedesk de medische bibliotheken.

Speciale situaties
De specifieke situatie van een medische bibliotheek kan aanleiding zijn in overleg met OCLC van deze opzet af te wijken, bijvoorbeeld als u gebruikmaakt van de diensten op meer dan één locatie of als u de software WinIBW op meer dan één pc installeert.