Nederland

  • Nederlands

Centrale Catalogus ZiekenhuisbibliothekenTM

Samenwerking medische bibliotheken

Sinds 1993 beschikken de bibliotheken van algemene en psychiatrische ziekenhuizen alsmede revalidatiecentra over een Centrale Catalogus Ziekenhuizen (CCZ). Inmiddels kunnen een kleine honderd bibliotheken binnen dit samenwerkingsverband online de catalogus raadplegen. De CCZ is snel gegroeid en bevat nu ruim 130.000 titels. Het grote voordeel voor leden is dat zij geen dubbel catalogiseerwerk doen en zo veel tijd en geld sparen.