Nederland

 • Nederlands

Batchload

OCLC-controlenummer

Binnenkort wordt het 1 miljardste OCLC-controlenummer bereikt. Als het zover is, zal OCLC de lengte van dit controlenummer verlengen om het werken met nummerstrings van variabele lengte mogelijk te maken. Als uw bibliotheek bibliografische records gebruikt en/of opslaat die voldoen aan MARC-richtlijnen, dan merkt u vanzelf dat er iets is veranderd wanneer het zo ver is. Het is verstandig dat u de systemen van uw instelling checkt die gebruikmaken van het OCLC-controlenummer en bibliografische records die voldoen aan de MARC-richtlijnen. Wellicht moet u veranderingen doorvoeren in die systemen om de langere OCLC-controlenummers goed te kunnen verwerken.

Meer informatie en testbestanden downloaden »

Het OCLC-controlenummer is een uniek, opeenvolgend nummer dat automatisch gelinkt wordt met een record in WorldCat. Als het record wordt aangemaakt, wordt het nummer opgenomen in het WorldCat® -record. Het OCLC-controlenummer maakt implementatie en gebruik van veel OCLC-producten en -services mogelijk, waaronder WorldCat Local.

Het OCLC-controlenummer wordt gebruikt om:

 • Informatie uit bibliotheekcatalogi beter zichtbaar te maken.
  • Communicatie tussen WorldCat en uw lokale systeem mogelijk maken om de locatie ter plekke, de uitleningsstatus en beschikbaarheid van items in uw OPC te tonen.
  • Gebruikers meer opties te bieden om hun leenaanvragen te vervullen (bijv. een item reserveren of een IBL-aanvraag indienen).
 • De link tussen WorldCat Local en uw lokale systeem te vormen om informatie in realtime over beschikbaarheid op te halen en om aanvragen binnen uw eigen bibliotheek of consortium te plaatsen.
 • "Deep links" uit WorldCat.org naar uw bibliotheekcatalogus mogelijk te maken via de WorldCat Registry om uw WorldCat-holdings online beter vindbaar te maken.
 • Zoeken op OCLC-controlenummer in het geavanceerde zoekscherm van WorldCat.org™ mogelijk te maken.
 • In Google Books te zoeken om naar een specifieke editie te verwijzen; zie OCLC-nummers als identifiers voor verschijningsvorm.

OCLC moedigt het gebruik van het OCLC-controlenummer aan voor elke passende bibliotheekapplicatie waarbinnen het kan worden beschouwd als openbaar.

Hoe OCLC de OCLC-controlenummers aanmaakt

OCLC-systemen, zoals WorldCat Cataloging Partners en Batchload, kennen een OCLC-controlenummer toe aan elk bibliografisch record dat aan de database wordt bijgedragen op het moment dat records worden ingevoerd.

OCLC-controlenummers in MARC-records

Bibliografische records die uit OCLC-systemen zoals WorldCat Cataloging Partners, worden opgeleverd, bevatten het OCLC-controlenummer. WorldCat Local ondersteunt een gepersonaliseerd kengetal bij OCLC-nummers. De kengetallen 'ocm' of 'ocn' worden als één kengetal beschouwd.

Het OCLC-controlenummer is op de volgende manier te vinden in de velden 001, 019, en 035:

 • Voor records die op en vóór 12 november 2006 zijn aangemaakt, staat het OCLC-controlenummer in veld 001.
 • Voor records die na 12 november 2006 zijn aangemaakt, staat het OCLC-controlenummer in veld 035.
 • Het OCLC-controlenummer van een verwijderd of samengevoegd record is in veld 019 vervangen door het huidige OCLC-controlenummer.
 • In veld 001 wordt het kengetal van het OCLC-controlenummer voorafgegaan door 'ocm'/'ocn'/'on'
 • In veld 035 , $a, wordt het kengetal van het OCLC-controlenummer voorafgegaan door 'OCoLC'.

Voorbeelden

Dit zijn de standaardformaten waarin het OCLC-controlenummer wordt opgeleverd vanuit OCLC Cataloging Services.

veld 001 (12 tekens)

OCLC-nummers 1 tot en met 99999999:

 • ocm-kengetal
 • OCLC-controlenummer, 8 cijfers, rechts uitgelijnd, met nullen ter aanvulling
 • blanco

  Voorbeeld: ocm00012345

OCLC-nummers 100000000 en hoger:

 • ocn-kengetal
 • OCLC-controlenummer, 9 cijfers

  Voorbeeld: ocn123456789

OCLC-nummers 1000000000 en hoger:

 • on-kengetal
 • OCLC-controlenummer, 10 of meer cijfers

  Voorbeeld: on1345345345

Veld 035

Het OCLC-controlenummer is een numerieke string van variabele lengte, zonder aanvullende nullen, die wordt voorafgegaan dooe '(OCoLC)'.

Voorbeeld: (OCoLC)198765401

Met Batchload zijn uw lokale systeem en WorldCat gesynchroniseerd

Met Batchload kunnen uw OCLC-controlenummer worden gematcht, samengevoegd, geformatteerd en gesynchroniseerd tussen uw lokale systeem en WorldCat.

Initiële synchronisatie en doorlopend onderhoud van OCLC-controlenummers binnen uw lokale systeem is nodig voor de implementatie van WorldCat Local, aangezien "consistent geïndexeerde" OCLC-controlenummers vereist zijn voor WorldCat Local.

Met "consistent geïndexeerd" bedoelen we dat het OCLC-controlenummer in een lokaal bibliotheeksysteem volgens het standaardformaat in hetzelfde veld wordt geplaatst met alle MARC-records en dat het nummer een consistent kengetal heeft. OCLC ondersteunt één gepersonaliseerd kengetalschema: ocm, ocn of OCoLC. De OCLC-controlenummers moeten ook consistent worden opgevuld met aanvullende nullen of niet worden opgevuld.

Voor meer informatie, ga naar WorldCat Local , lees de snelle handleiding met Batchload-oplossingen voor bibliografische records of neem contact op met OCLC.

Er zijn 3 opties voor het verkrijgen van OCLC-controlenummers vanuit Batchload-services.

 1. Het kruisverwijzingsrapport (XREF)

  Gebruikt om de OCLC-controlenummers te matchen en samen te voegen met de bibliografische records in uw lokale systeem.

 2. Uw records zijn teruggekomen met het OCLC-controlenummer

  Voegt het overeenkomende OCLC-controlenummer opnieuw samen binnen het record dat u naar OCLC voor verdere verwerking doorstuurt.

 3. Volledige OCLC-MARC-records

  Een bestand met overeenkomende OCLC-MARC-records (met daarin het OCLC-controlenummer) kan aan uw instelling worden teruggestuurd.