Nederland

  • Nederlands

Meer over OCLC

  • Publieke doelstellingen

Publieke doelstellingen

Toegang tot wereldwijde informatie bevorderen tegen lagere kosten per eenheid

OCLC is een wereldwijd bibliotheeksamenwerkingsverband dat in 1967 is opgericht. Het is nog steeds eigendom van de leden en wordt door hen bestuurd en in stand gehouden. Onze publieke doelstelling is een intentieverklaring tot onderlinge samenwerking van bibliotheken wereldwijd, zodat de toegang tot informatie wordt verbeterd en er gezocht wordt naar manieren om via samenwerking de kosten voor bibliotheken laag te houden.

Daarnaast is het doel van OCLC om een geautomatiseerd bibliotheeknetwerk tot stand te brengen, te onderhouden en te beheren, de evolutie van bibliotheekgebruik, van de bibliotheken zelf en van het bibliothecarisambt te bevorderen, processen te faciliteren en producten te leveren ten bate van bibliotheken en bibliotheekgebruikers, inclusief het vergroten van de beschikbaarheid van bibliotheekbronnen voor de individuele gebruikers en het reduceren van de kosten van bibliotheekhandelingen. Dit alles in het kader van de fundamentele publieke doelstelling om de snelle en eenvoudige toegang tot de steeds groeiende hoeveelheid wetenschappelijke, literaire en educatieve kennis en informatie en het gebruik ervan te bevorderen.

[Uit de Gewijzigde statuten van OCLC Online Computer Library Center, Incorporated]