Anja Smit

OCLC EMEA Regional Council bijeenkomst
Straatsburg – 2013

Op 26 en 27 februari 2013 zal de Regional Council van Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA RC) zijn jaarlijkse bijeenkomst houden in het Palais des Congrès in Straatsburg, Frankrijk.

Dit is de vierde bijeenkomst van de EMEA RC, nadat de eerste drie werden gehouden in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Elk jaar zijn er meer deelnemers vanuit de regio op dit evenement afgekomen, om meer te horen en te discussiëren over revolutionaire ontwikkelingen en technologie met relevantie voor bibliotheken.

Het thema van de bijeenkomst van dit jaar, Dynamische data: een wereld aan mogelijkheden, zal ons leiden door de snelle evoluties van databeheer en zal de agenda’s verkennen die de revolutie in technologie aanwakkeren. Sessies zoals De kracht van gezamenlijke data, Dynamische en linked data, en Innoveren met data zullen een breed spectrum aan mogelijkheden tonen voor bibliotheken om hun dienstverlening te innoveren. Befaamde sprekers zoals Jean-Baptiste Michel (Harvard fellow), Marie-Christine Doffy (Schweizerische Nationalbibliothek) en Richard Wallis (technology evangelist bij OCLC) zullen de discussies leiden. Zoals altijd bieden we ook een aantal sessies voorafgaand aan het officiële programma, onder leiding van OCLC medewerkers. Dit jaar gaan die over Linked data, WorldShare Management Services, het OCLC Research bibliotheekpartnerschap en de toekomst van metadata. We nodigen leden ook uit een actieve rol op zich te nemen in de bijeenkomst door een postersessie te houden over innovaties in datavisualisatie en -beheer.

Het belang van onze jaarlijkse regiobijeenkomst is dat het OCLC leden en andere geïnteresseerden uit de gehele regio Europa, Midden-Oosten & Afrika de gelegenheid biedt elkaar te ontmoeten. Dit is een geweldige kans. Laten we niet vergeten dat in onze EMEA regio van het OCLC coöperatief er ongeveer tweeduizend lidinstellingen zijn en zevenduizend die de OCLC diensten gebruiken!

De regionale bijeenkomst geeft deze rijke en diverse groep de gelegenheid om inzichten en ervaringen uit te wisselen, om onze perspectieven te verbreden en zelfs om onverwachte partners te identificeren met gedeelde belangen om gezamenlijk activiteiten te ondernemen. Voor mij zijn dit de belangrijkste doelstellingen van de EMEA en andere Regional Councils. De bijeenkomst speelt een belangrijke rol voor de EMEA Regional Council die de regio vertegenwoordigt in de OCLC Global Council en om OCLC te adviseren in ontwikkelingen in strategie en diensten die onze leden kunnen helpen.

Het thema voor de activiteiten van dit jaar in de EMEA Regional Council is het bouwen van een sterke gemeenschap. Het wijst op de voortdurende noodzaak om binnen de EMEA leden de aandacht te vestigen op het bouwen van een sterke identiteit met aanzienlijke invloed voor de EMEA Regional Council (EMEA RC) binnen het OCLC coöperatief via diens bestuursstructuur.

Naar we hopen, komt ook u naar Straatsburg en zult u zich aangemoedigd voelen om ook op andere wijzen deel te nemen in de Regional Council.

Anja Smit
Voorzitter EMEA Regional Council

OCLC is een mondiaal bibliotheekcoöperatief, sinds 1967 in bezit van, bestuurd door en actief dankzij de leden. Ons publieke doel is dat we samen de toegang verbeteren tot de informatie in bibliotheken wereldwijd en manieren vinden om de kosten voor bibliotheken te verminderen door samenwerking. Verder lezen »