Asia Pacific

CBS 4.0 brengt aanpassingen voor GGC en NCC/IBL

Maandagavond 19 mei 2008 is een nieuwe versie van het CBS geïnstalleerd.

In het document Overzicht aanpassingen in CBS 4.0 staat informatie over de wijzigingen en nieuwe functies. De volgende onderdelen komen aan bod:

  • Presenteren, zoeken, verwijderen en valideren van titels (nieuwe indexen en uitbreiding van het kill-commando)
  • Printen en downloaden van gedeeltes van de indexen (nieuw)
  • Gebruikersadministratie (nieuw: SEL USER)
  • Administratie op bibliotheekniveau (veel wijzigingen in de profielen)
  • Titels ophalen via OUF/OUM (verbeterd)
  • NCC/IBL beknopt (veel wijzigingen, o.a. archiveren van aanvragen)
  • Zoek&Boek (aanpassingen voor WSF-bibliotheken)

Voor het NCC/IBL zal - naast het bijgaande document - nog een tweede document Overzicht NCC/IBL aanpassingen in CBS 4.0 volgen.

Alle aanpassingen voor het NCC/IBL worden hierin uitgebreid beschreven, van alle gewijzigde schermen zijn schermprints met tekst en uitleg opgenomen. Ook bevat het document richtlijnen voor nieuwe of uitgebreide (zoek)functies.

Bij oplevering van de nieuwe versie is ook het scherm voor de presentatie van een IBL-aanvraag gewijzigd: de gelabelde presentatie is voor alle gebruikers de standaard presentatie geworden. Hiervoor is gekozen omdat de presentatie meer informatie (antwoordcodes/financiële info) bevat.
Elke gebruiker kan desgewenst met het commando MUT PAR de presentatie terugzetten naar de oude situatie door bij Default formaat lange presentatie IBL-aanvragen het formaat Lang te kiezen.

De oplevering van versie 4.0 is ook via de Pica-mailberichten aangekondigd met daarbij een verwijzing naar de documenten op de website.
Eindgebruikers die in PiCarta aanvragen, zien vanaf 19 mei de optie Verwijderen als ze Mijn Profiel opvragen. Hiermee kunnen ze (beantwoorde) aanvragen selecteren en verwijderen.
De contactpersonen van bibliotheken met een abonnement op PiCarta ontvingen hierover een korte email.