Plenaire sessies

Plenaire sessie 1: De kracht van gezamelijke data

Samenvatting

Deze sessie kijkt naar de kracht van gezamenlijke gegevens in de context van academisch onderzoek. De sessie illustreert hoe grote hoeveelheden gegevens of "big data” worden opengesteld voor analyse, met verbluffende resultaten.

Onderdelen

Culturomics: kwantitatieve analyse van cultuur met behulp van miljoenen gedigitaliseerde boeken
Jean-Baptiste Michel

Jean-Baptiste heeft samen met collega Erez Liberman Aiden met Google gewerkt om een software-instrument te bouwen ten einde de frequentie van zinnen in kaart te brengen in een bestand van 500 miljard woorden in het programma Google Books. Door data-mining onthulden zij een aantal prachtige culturele en taalkundige inzichten, tot nu toe verborgen voor de traditionele geesteswetenschappelijke onderzoeksaanpak.

Meer halen uit WorldCat: data mining van de grootste bibliotheekdatabase ter wereld
Roy Tennant

Met bijna driehonderd miljoen titelbeschrijvingen is WorldCat de grootste aggregratie van gezamenlijke bibliotheekdata ter wereld. Met toegang tot deze data in een groot cluster parallelle computers is OCLC Research een aantal projecten gestart om de waarde ervan te maximaliseren door de gegevens op interessante manieren te verwerken tot vernieuwende diensten. Er wordt ook gewerkt aan rapportage aan de bibliotheekgemeenschap over hoe de MARC-standaard de afgelopen veertig jaar is gebruikt. Tennant zal presenteren over enkele van deze inspanningen  ter illustratie van de kracht van het minen van gezamenlijke bibliotheekdata.

 

Plenaire sessie 2: Bibliotheekperspectieven van gezamenlijk gebruik van data

Samenvatting

Bibliotheken maken al decennia gezamenlijk gebruik van hun data, om verschillende redenen. Deze sessie kijkt naar wat de huidige en toekomstige eisen zouden kunnen zijn van een bibliotheek voor het aggregeren en beschikbaar stellen van data. We zullen horen van een grote bibliotheek over haar werk met data, zowel op nationaall als internationaal vlak. En daarna horen we vanuit onderzoeksperspectief waarom grootschalige metadataverzamelingen gewenst zijn.

Onderdelen

Data nationaal en internationaal samen gebruiken - de strategie van de Schweizerische Nationalbibliothek
Marie-Christine Doffey

In september 2012 kondigde de Nationale Bibliotheek van Zwitserland aan dat de metadata van Helvicat, hun online catalogus, beschikbaar zijn onder de Creative Commons licentie CC0 1.0 als onderdeel van hun open data strategie, en dat ze vrij te gebruiken zijn. Dit formaliseerde en verbreedde de open opstelling van de bibliotheek om de gegevens beschikbaar te maken, een strategie die ze, net als vele bibliotheekpartners in binnen- en buitenlandse cultureel-erfgoedomgeving, al jaren volgen, bijvoorbeeld voor partners in WorldCat, de Europese Bibliotheek en ook Europeana, met het doel de toegang tot de collecties te vergroten. Nu kan elke belangstellende instelling de metadata nemen en naar eigen wens hergebruiken. De aankondiging kreeg brede aandacht op open-datafora online. De presentatie gaat over de strategie van de Nationale Bibliotheek van Zwitserland op dit gebied, behandelt vragen die zijn opgekomen voor andere datasets, geeft ervaring over beschikbaar stellen en gezamenlijk gebruiken van data, nationaal en internationaal, en zal een poging doen om de impact in te schatten die de open-datastrategie zes maanden na de aankondiging heeft.

Metadata uit de bocht: metadata-aggregaties op netwerkniveau
Titia van der Werf

Als bibliotheken, archieven en musea zijn we overtuigd geraakt dat het beschikbaar stellen van onze metadata online onze zichtbaarheid zal vergroten en het gebruik van onze collecties zal promoten. In de afgelopen circa zeven jaar hebben we grote inspanningen gedaan en andere middelen geïnvesteerd in het online beschikbaar maken van onze metadata, buiten onze eigen, beheerde systemen. We hebben grootschalige metadata-aggregaties en zoek&vind-systemen gevuld. Dit is zwaar gebleken omdat we niet gewend waren aan hoe metadata eruitzien buiten onze lokale context. Daardoor hebben zich ernistige problemen met datakwaliteit voorgedaan in grote metadataverzamelingen van heterogene inhoud. Hoever zijn we van het realiseren van onze belofte dat aggregaties de datakwaliteit en het gebruiksgemak kunnen verbeteren? Deze presentatie toont een stuk van het onderzoek dat in deze richting is gedaan en waar de oplosisngen lijkt te liggen.

Plenaire sessie 3: Vooruitgang in overzetten van data naar de cloud

Samenvatting

Een vast punt op de agenda is de gelegenheid om te horen van het OCLC management.

Onderdelen

OCLC WorldShare update
Jay Jordan

Jay zal u bijpraten over OCLC’s open architectuur. Daartoe behoort de vooruitgang in het afleveren van de nieuwe WorldShare management services vanaf een gemeenschappelijk bibliotheekplatform en de nadruk op het creëren van een open infrastructuur die andere leveranciers in deze bedrijfstak, inclusief lidbibliotheken, kunnen gebruiken.

EMEA modellen voor samenwerking
Eric van Lubeek

Eric vervolgt met hoe de WorldShare strategie in EMEA nieuwe modellen voor samenwerking zal vormen waarbij regionale en nationale partnerschappen centraal staan in de geleidelijke overgang.

Hoe Franse academische bibliotheken overgaan naar de cloud
Raymond Bérard en Jean Bernon

ABES (Agence Bibliographique de l'Enseignement Supérieur) gelooft dat bibliotheeksystemen van de volgende generatie een geloofwaardig alternatief zijn voor de traditionele systemen. ABES, dat de centrale catalogus voor de Franse universiteiten (SUDOC) beheert, heeft besloten om samen met een groep Franse academische bibliotheken over te stappen van hun traditionele systemen (een centrale basis die de lokale systemen voedt) op een oplossing in de cloud. Er vindt nu onderzoek plaats naar de mogelijke consequenties van een stap in die richting, zowel op technisch, juridisch als organisationeel vlak. Eind 2013 zal een tender worden uitgeschreven. Deze presentatie zal gaan over alles dat komt kijken bij zo'n strategische verandering, met specifieke focus op de overgangsfase van de bestaande naar de toekomstige modellen. Ook gevoelige kwesties worden niet uit de weg gegaan, zoals beveiliging, privacy, datakwaliteit, licentiëring van de data, kosten, vermogen zich aan te passen, en de risico's van afhankelijkheid van één leverancier.

Plenaire session 4: Linked data

Samenvatting

Deze sessie biedt een inleiding, inzicht en begrip van de mogelijkheden die de invoering van linked data principes en praktijken zal opleveren voor de bibliotheken en het wijdere informatiegedreven landschap waar ze deel van uitmaken.  

Onderdelen

Linked data en OCLC
Richard Wallis

Linked Data is het topic van dit moment geworden van conferenties die zich op bibliotheken richten. Waarom zijn deze simpele principes, die Sir Tim Berners-Lee in 2006 al naar voren bracht, en de bijbehorende webstandaards mogelijk zo belangrijk geworden voor de bibliotheken? Door een achtergrond te geven krijgt men inzicht in hoe OCLC en anderen linked data op innovatieve wijze hebben gebruikt om hun data openbaar te maken en beschikbaar te stellen. We zullen zien hoe door te bouwen op deze eerste stappen het adopteren van linked data bibliotheken kan helpen om het middelpunt van het datanet te worden en kan beïnvloeden hoe zij denken over hun bronnen en hoe ze deze beheren.

Culturegraph project
Markus Geipel

Nu meer en meer data van cultureel erfgoed openbaar beschikbaar worden, zijn de kansen verveelvoudigd om de datasets te combineren om nieuwe diensten en applicaties te bouwen. Om dit te doen moeten echter relaties worden gecreëerd tussen tot nu toe niet-verbonden datasets. Om deze uitdaging aan te gaan ontwikkelt de Deutsche Nationalbibliothek Culturegraph, een open platform voor het verbinden en verwerken van metadata. De uitgangsprincipes daarvan zijn transparantie en hoge prestaties. De presentatie zal laten zien hoe deze principes in de praktijk worden gebruikt om meer dan honderd miljoen bibliografische records op te slaan, te verwerken en te indexeren. Tot de toepassingen behoren bundeling van de data om doublures te identificeren, statistische analyses en het vergroten van de zoekresultaten. Voor de toekomstige mogelijkheden kunnen we denken aan meertalige zoekopdrachten voor thesaurusgegevens, dataverrijking alsmede automatische vertaling van classificatiesystemen.

Plenaire sessie 5:  Innoveren met data

Samenvatting

Het is gepast dat wij deze bijeenkomst afsluiten met de vraag: Wat betekent dit allemaal voor onze gebruikers? Het hebben van data die dynamisch zijn en openlijk gebruikt en hergebruikt kunnen worden, betekent dat we nieuwe applicaties kunnen bouwen voor onze gebruikersgroepen die vermakelijk, leerzaam en informatief zullen zijn op manieren die wij ons vroeger nooit hadden kunnen voorstellen. Klaus Ceynowa zal in onze afrondende sessie praten over hoe de Bayerische Staatsbibliothek de kans heeft gegrepen om nieuwe innovatieve diensten aan haar gebruikers te leveren.

Toegevoegde realiteit, op locatie gebaseerde diensten en meer: innovatieve gebruikersscenario's voor bibliotheek-content.
Klaus Ceynowa

De toekomst van de digitale kenniswereld zal worden bepaald door drie grote trends in de webtechnologie: De overgang van vast naar mobiel internet, de invloed van zeer gepersonaliseerde applicaties die direct ter plaatse beschikbaar zijn (bijv. op locatie gebaseerde diensten), en de vervanging van toetsenbord en muis door natuurlijke gebruikersinterfaces (GUI van naar NUI, op gebaren gebaseerde computerbediening). Het komt erop neer dat dit het einde zal betekenen van de bekende “internet als werklocatie” als de primaire manier voor het distribueren van en toegang verschaffen tot digitale informatie: daarvoor komt in de plaats het 'overal aanwezige internet' dat volledig zal worden geïntegreerd in onze dagelijkse werk- en leefroutines.

Hoe kunnen digitale content en informatie optimaal worden ontworpen en verwerkt ten einde naadloos te ‘functioneren’ in de nieuwe gebruikersscenario’s van mobiele en gepersonaliseerde kenniswerelden? De Bayerische Staatsbibliothek is al een aantal jaar aan het experimenteren op het gebied van instrumenten, methoden, en diensten voor de "contextualisering" van digitale content: mobiele applicaties, toegevoegde realiteit, op locatie gebaseerde diensten, 3D computers, zoeken op basis van gebaren en afbeeldingen en presentatie systemen zijn enkele voorbeelden die getoond en bediscussieerd worden met betrekking tot hun potentieel voor innovatie informatiediensten. Het wordt dus duidelijk dat een rijk, multimediaal aanbod van digitale content en diensten slechts de helft is van de weg naar succes. Wat evenzeer telt, is de naadloze integratie van content en diensten in de fascinerende en meeslepende gebruikersscenario's van het toekomstige digitale leven.


OCLC is een mondiaal bibliotheekcoöperatief, sinds 1967 in bezit van, bestuurd door en actief dankzij de leden. Ons publieke doel is dat we samen de toegang verbeteren tot de informatie in bibliotheken wereldwijd en manieren vinden om de kosten voor bibliotheken te verminderen door samenwerking. Verder lezen »