Uitnodigingen, paspoorten en visa

Voor het reizen naar Frankrijk is een geldig paspoort of ID-kaart nodig. Deelnemers met sommige nationaliteiten kunnen een visum nodig hebben om Frankrijk binnen te mogen reizen. Neem contact op met het dichtstbijzijnde Franse consulaat of ambassade voor specifieke details.

Deelnemers die een uitnodiging nodig hebben om te kunnen deelnemen aan de vergadering vragen wij het desbetreffende vakje op het registratieformulier aan te vinken. Wij zenden u dan een uitnodigingsbrief die u samen met een kopie van uw inschrijvingsbevestiging kunt indienen bij het consulaat of ambassade. Mocht dit document niet geschikt zijn, zend dan een e-mail aan Sandra.smith@oclc.org met opgave van de benodigde extra gegevens.

Wij wijzen u erop dat deze procedure erop gericht is om deelnemers te helpen die een visum of toestemming nodig hebben om aan de bijeenkomst deel te nemen. Het is geen officiële uitnodiging en toezegging dat uw kosten of uitgaven zullen worden voldaan, noch betekent het dat de EMEA Regional Council u op enigerlei wijze financieel zal ondersteunen.

De website van France Diplomatie biedt u handige informatie met betrekking tot visumaanvragen.

Maak zo snel mogelijk werk van uw visum indien u het nodig hebt. De procedure kan om diverse redenen langer duren dan verwacht.

Wanneer u de aanvraagformulieren invult, dient u duidelijk te maken dat u niet komt om te werken in Frankrijk, ook al kan het bijwonen van de bijeenkomst van de EMEA Regional Council beschouwd worden als werk. Het binnenreizen van het land als toerist is de meest gepaste manier.

OCLC is een mondiaal bibliotheekcoöperatief, sinds 1967 in bezit van, bestuurd door en actief dankzij de leden. Ons publieke doel is dat we samen de toegang verbeteren tot de informatie in bibliotheken wereldwijd en manieren vinden om de kosten voor bibliotheken te verminderen door samenwerking. Verder lezen »