EMEA-Regional-Council

GLOBAL COUNCIL VERKIEZINGEN 2013:
OPROEP TOT NOMINATIES

De OCLC EMEA Regional Council zoekt naar kandidaten om Europa, het Midden-Oosten en Afrika te vertegenwoordigen als afgevaardigde in de OCLC Global Council voor de volgende vrijkomende posities.

EMEANominations348_232

Electoraat

Duitsland

Nederland

Groot-Brittannië

Openbare Bibliotheek

Land in de EMEA-regio anders dan Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië

Aantal open posities

1

1

1

1

1

Termijn

juli 2013–juni 2016

juli 2013–juni 2016

juli 2013–juni 2016

juli 2013–juni 2016

juli 2013–juni 2016

Afgevaardigde worden in de OCLC Global Council

Afgevaardigden bij de OCLC Global Council hebben een zittingsduur van 3 jaar. In deze periode zijn zij tevens lid van het uitvoerend comité van de OCLC EMEA Regional Council. Gedurende hun zittingstermijn adviseren zij OCLC over strategische kwesties en nemen zij deel aan zowel fysieke als virtuele bijeenkomsten; tevens kunnen zij worden gevraagd voor OCLC commissies en werkgroepen.

De Global Council komt tenminste tweemaal per jaar fysiek bijeen. De vergaderingen van het uitvoerend comité van de EMEA Regional Council vinden eind september/begin oktober plaats in Nederland, tijdens de jaarvergadering van de EMEA Regional Council in februari, en ook tijdens de vergaderingen van de Global Council. Op andere data gedurende het jaar worden virtuele/telefonische bijeenkomsten georganiseerd. Als leden van het uitvoerend comité van de EMEA Regional Council werken de afgevaardigden actief mee aan een regionaal programma voor de leden en leveren ze bijdragen aan de voorbereidingen voor de jaarlijkse EMEA Regional Council vergadering.

Checkbox

Stuur uw nominaties uiterlijk 7 december 2012 in

Mogelijke kandidaten kunnen worden genomineerd door leidinggevenden van een OCLC lidinstituut in hun eigen land of kunnen zichzelf nomineren. U hebt uw OCLC symbol nodig om uw nominatie in te sturen, alsmede het OCLC symbol van (de instelling van) de persoon die u nomineert.

Checkbox

De contactgegevens van uw stemgerechtigde actualiseren

Elke organisatie in de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika die lid is van OCLC heeft één stem per kwalificerende lidinstelling. Als u de stemgerechtigde persoon in uw organisatie wilt wijzigen, wilt u ons dan de contactgegevens van degene doorgeven die voortaan in naam van uw instelling zal stemmen?

Checkbox

Meer weten over de OCLC EMEA Regional Council

U kunt hier een overzicht zien van de huidige verkozen afgevaardigden en de laatste activiteiten. Ook de OCLC EMEA Regional Council reglementen vindt u online.

Meer details over de OCLC EMEA Regional Council verkiezingen

De nominatiecommissie van de OCLC EMEA Regional Council beoordeelt de nominaties en keurt ze goed. De nominatiecommissie probeert voor iedere open positie ten minste twee nominaties te verkrijgen die de diversiteit van de leden vertegenwoordigen. De namen van degenen die zitting hebben in de nominatiecommissie 2013 staan onderaan dit bericht.

Zodra de nominatiecommissie de kandidatenlijst heeft goedgekeurd, zal zij de kandidaten bekendmaken die op de kieslijst komen, door per e-mail een Member Update te versturen en de kandidatenlijst op de OCLC website te plaatsen. Deze aankondiging staat gepland voor medio januari 2013. Het stemmen vindt plaats in maart 2013 en de verkiezingsuitslag zal worden bekendgemaakt tijdens de jaarvergadering van de OCLC Global Council, die voorlopig staat gepland voor 23-25 april.

Elke organisatie in de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika die lid is van OCLC heeft één stem per kwalificerende lidinstelling. Als u – of de directie van uw instelling – dat nog niet heeft gedaan, wilt u dan de contactinformatie van de persoon, die in naam van uw instelling zal stemmen, doorgeven via de link die hierboven staat.

Hebt u een vraag?
Stel deze dan aan ons door middel van een e-mail aan regionalcouncil.emea@oclc.org.

Nominatiecommissie EMEA Regional Council 2012-2013